Diverse info

PRÆST OG LEDERSKAB

Orla Fredensborg Møller er pastor og leder af menigheden. Han er gift med Helle og sammen har de tre døtre.

 

"Vi brænder for en menighed og et fællesskab, der beriger og løfter alle, som kommer inden for døren. Jesus er vejen, sandheden og livet - og vi tror, at enhver der søger skal finde, og enhver, der åbner sig for ham vil opleve positiv livsforvandling," siger Helle og Orla.

 

Om kirkens arbejde siger de: "Vi har et fokus på en stærk frivillighedskultur og ledertræning. Det er vigtigt, at enhver der har lyst til at bidrage og bære med, får gode rammer at udfolde sig i - til fælles glæde og gavn."

Præsten træffes bedst mandag, torsdag og fredag.

Skriv til e-mail her // Ring på: 2327 5827

Kirkens ledelse


Horsens Frikirkes ledelse er todelt og består af

Et "Pastoralt Lederteam", der varetager overordnede ledelsesopgaver sammen med præsten.

Et "Praktisk Lederteam", der sikrer, at kirkens forskellige bærende opgaver koordineres og udvikles på bedste vis.

Horsens Frikirkes pastoral-team: (f.v.) Orla og Helle Møller, Robert Nzapa, Joan og Mikkel Højberg

EN DEL AF APOSTOLSK KIRKE


Horsens Frikirke er en del af Apostolsk Kirke i Danmark - og modtager ledelsessparring af en supervisor fra en menighed i netværket.


Apostolsk Kirke som kirkeretning i Danmark blev grundlagt i 1924 og minder på mange måder om Pinsekirken.


I dag er Apostolsk Kirke et netværk bestående af 31 lokale kirker, 4 skoler og flere organisationer. Sammenhængskraften findes i relationer og samarbejde om fælles mål. Vi hører sammen, fordi vi vil hinanden. Det betyder ikke, at vi er ens. De lokale kirker har forskellige fokuspunkter, ofte frembragt af de behov og udfordringer, der kendetegner lige netop deres region eller bydel.

Supervisor:

Niels-Peter Hedegaard,

Åbenkirke Herning.

Økonomi

SÅDAN STØTTER DU MENIGHEDENS ARBEJDE

 

Frikirker får ikke tilskud fra det offentlige eller kirkeskatten. Alle indtægter og aktiviteter bæres af menighedens medlemmer.


Som kirke har vi mange drømme og planer, men vi når ikke langt uden din økonomiske støtte.

 

Støt gerne med en månedlig gave på bankkonto: 1569 - 0576301.

Gaver modtages også via Mobile Pay på nr. 89 343

 

Alle gaver til menigheden, som er knyttet til et registreret cpr.nr. er fradragsberrettiget. Din støtte holdes diskret ved, at du anfører et givernummer på betalingen. Skriv til vores bogholder, Ida Marie Jessen på imj@apostolskkirke.dk og hør mere.

Kirkens regnskab og revision varetages af Apostolsk Kirkes Service Center i Kolding. Pastoralteamet overser økonomien og lægger budget i samarbejde med Praktisk Lederteam / de forskellige tjenesteområder i menigheden.