Power Weekend
Velkommen i kirke
Velkommen i kirke
Festlig mad i Horsens Frikirke

POWER WEEKEND - med fokus på åndelig frihed

Velkommen til en konference med Peter og Mona Skov i Horsens Frikirke d. 22.-24. september 2023.

Er du på jagt efter mere af Guds kraft og nærvær i dit liv? Undrer du dig over, hvorfor det kan være så svært at leve et liv, hvor Jesus er i fokus og Guds Rige har top-prioritet? Peter Skov har fra begyndelsen af sin tjeneste, der startede med plantningen af Jesus Kirken Ringkøbing i 1998, haft en længsel efter, at Danmark må kende Guds KRAFT til frelse, helbredelse og udfrielse HELT KONKRET.


Efter en længere årrække som "menigt medlem" af en kirke i København og et ganske velbetalt sælgerjob, har Peter Skov nu valgt at træde ud i fuldtidstjeneste, sådan at han kan fokusere på en voksende tjeneste indenfor forbøn og udfrielse fra dæmonisk påvirkning. Peter Skov udtaler: "Jeg oplever, at der er et kæmpe behov for udfrielse fra dæmoniske bindinger - også blandt mennesker, der har været kristne hele deres liv. Vi har for længe fundet os i at kæmpe med de samme problemer og synder. Jesus ønsker at sætte os i frihed!"


Særligt to kapitler i Det Nye Testamente har inspireret Peter Skov til at tænke på sit eget kristenliv og det at være discipel på en helt ny måde.


"Jesus kaldte nu [..] sine disciple til sig og gav dem autoritet til at uddrive onde ånder og til at helbrede alle slags sygdomme og lidelser." Mattæus 12,1


Da de 70 disciple vendte tilbage, fortalte de glædestrålende: „Herre, selv de onde ånder adlyder os, når vi bruger den autoritet, vi har fået fra dig.” Jesus svarede: „Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Jeg har givet jer magt til at træde på ‚slanger’ og ‚skorpioner’—ja, magt over hele fjendens hær—og han vil ikke kunne skade jer."
Lukas 10,17-19


Peter Skov ufordrer alle, der kalder Jesus Herre, til at tage imod kaldet og buddet til at bede for udfrielse og byde over ondskabsmagter. "Jesus har givet os autoritet over mørket, men alt for ofte lader vi stå til," siger han. "Lad et nyt mod rejse sig i os, vi skal gøre det samme som Jesu disciple gjorde den gang!"


Det er dette fokus "Power Weekend" kommer til at have. Peter Skov & team vil undervise og vejlede helt konkret og praktisk om åndsmagter, deres autoritet og indflydelse, og hvordan vi anvende åndelige love og Helligåndens kraft til at annullere krav, indflydelse og forbandelser, som der kan være ind over vores liv.

PROGRAM

19:00 – 21:30 Fredag aften 22.9.

Hvordan fungerer den åndelige virkelighed?

Engle, dæmoner, åndelige love, åndelig frihed – åndeligt sundhedstjek.


10:00 – 12:00 Lørdag formiddag 23.9.

Åndelig Frihed – Udfrielse fra onde ånder

Hvem kan være påvirket af mørke kræfter? Hvordan fungerer det bøn til frihed effektivt i praksis?


Frokost


14:00 – 16:00 Lørdag eftermiddag

Interview med Peter & Team. Q&A – mulighed for dialog og spørgsmål.


16:30 – 17:30 Lørdag eftermiddag

Vi går en ”profetisk tur” i byen og leder efter ”fredens mennesker”.


Aftensmad


19:00 – 21:30 Lørdag aften

En aften med undervisning og vidnesbyrd, der sigter direkte på helbredelse, åndelig frihed, profetiske ord – og at møde Fars nærvær.


10.30 – 12.00 Søndag formiddag 24.9.

Inviter venner med. Det bliver et møde med invitation til frelse, omvendelse, tro. Der bliver dåb.

Efter gudstjenesten er der forbøn - mulighed for helbredelse og dåb i Helligånden.


Frokost


13.30 – 15.30 Søndag eftermiddag

Relationelle dialoger, discipelskab samt forfriskninger


Power Weekend konferencen er gratis at deltage i.

Husk tilmelding, så vi ved, hvor mange, der kommer.


Der vil blive indsamlet en frivillig gave til dækning af udgifter og støtte til Peter Skovs tjeneste. Du kan købe mad og forfriskninger ved konferencen.

Læs artiklen i Udfordringen om Peter Skovs forvandling og rejse ind i sin nuværende tjeneste.

Peter Skov og medlemmerne af hans team har alle oplevet at blive sat fri fra dæmonisk indflydelse, og er nu i fuld gang med at hjælpe mange mennesker til at opleve det samme.


Kom og oplev en kraftfuld weekend sammen med os i Horsens Frikirke.

FIND VEJ // FIND THE CHURCH HERE


Vi lever af frivillige donationer.

Støt kirkens arbejde med en gave på bankkonto: 1569  0576301 

eller giv via MobilePay på nr. 89 343

FIND OS PÅ DE SOCIALE MEDIER HER

TRÆT AF AT BÆRE BYRDER?

Kom til mig alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder - og jeg vil give jer hvile.


#JESUSKRISTUS